CAC Klatovy

 rozhodčí:

Ch. El Amor Gris Montenegro - tř. vítězů
V1, CAC, CAC ČMKU, CZ NV 15, BOB